Casemanagement en re-integratie

Een zieke werknemer, wat nu? 

Ons P&O team ondersteunt u tijdens ziekte van uw personeel. Iedere ziekmelding wordt zorgvuldig door onze casemanager beoordeeld. De casemanager onderhoudt regelmatig contact met u en uw zieke werknemer. We bouwen een re-integratiedossier op en maken tijdig afspraken met de bedrijfsarts. We zetten interventies in als de situatie hier om vraagt.Vergoedingen voor extra ondersteuning bespreken we met de verzekeraar. Indien er sprake is van een schuldige derde, stellen we alles in het werk om de schade hierop te verhalen. Als blijkt dat uw werknemer niet of niet volledig kan re-integreren begeleiden wij de aanvraag van de WIA,

Maatwerk vanaf ziektedag één

Door actieve verzuimbegeleiding zorgen wij er voor dat uw verzuim beheersbaar blijft. Door zowel te kijken naar de werk- als privé situaties realiseren wij een duurzame reïntegratie.

Bent u ook geïnteresseerd in onze arbodienstverlening vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.