Inboedelverzekering

Uw inboedelverzekering

Uw inboedel bestaat uit alle goederen in - of bij uw woning die niet aan de woning vastzitten. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor motorrijtuigen.  Zelfs wanneer uw auto of bromfiets in de garage staat, valt deze niet onder de inboedelverzekering en dient u deze te verzekeren middels een aparte auto en/of motorverzekering.

De inboedelverzekering keert schade uit die is ontstaan door o.a.

  • brand
  • diefstal
  • storm
  • ontploffing of blikseminslag

De basisdekking kan worden uitgebreid met de alle onheilendekking. In dat geval zijn ook schades gedekt die min of meer door eigen schuld zijn ontstaan: bijvoorbeeld een hamer die uit uw handen glipt, waardoor een glazen tafel wordt beschadigd.

 

Waarom uw verzekering via ons?

Wij controleren elke vijf jaar via de inboedelwaardemeter uw verzekerde som. Zijn er zaken gewijzigd en zijn die in de tussentijd niet doorgegeven, dan komen we er bij deze controle achter en passen we deze zo nodig aan. 

Door uw inboedelverzekering en overige verzekeringen bij ons neer te leggen hebben we een goed overzicht. Dit kan in geval van schade niet alleen veel problemen voorkomen, maar hierdoor kunnen we ook snel schakelen en de schade voor u afhandelen. 

Het enige dat u nog hoeft te doen is eventuele wijzigingen in uw woonsituatie, bijvoorbeeld een verhuizing of verbouwing, zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij zorgen niet alleen dat de maatschappij de wijziging verwerkt, maar bekijken ook of deze wijziging gevolgen heeft voor uw verzekeringen en of de huidige polissen nog steeds de beste keus voor uw situatie zijn.

Wilt u weten wat uw inboedel waard is? Vul dan onze inboedelwaardemeter in en wij nemen contact met u op.

terug